A+
 A 
A-

Bewegungspfad im Brosepark

Brosepark

  • Aufwärmübungen

  • Dehnungsübungen

  • Koordinationsübungen

  • Kräftigungsübungen mit der Bank

  • Kräftigungsübungen an der Treppe

  • Freie Kräftigungsübungen

  • Kräftigungsübungen mit dem Fitnessband

  • Kräftigungsübungen mit dem Fitnessband & Hilfmittel

  • Dehnungsübungen

  • Abwärmübungen